Impulso de novas formas de explotación laboral e sen solucións para a crise industrial

Nacional -

Estamos neste apartado ante unha acumulación de estudos sen prazos, sen contido reais, sen unha soa medida para afrontar a crise industrial e as consecuencias que está a provocar a chamada transición ecolóxica. Recoñecen a súa incapacidade total para elaborar unha axenda galega, propia, non dependente do deseño inxusto e discriminatorio que dende Madrid e Bruxelas teñen feito para a nosa industria e que nos está a levar á ruína.

Especial gravidade ten cando Galiza é o territorio no que se rexistra maior caída de produción industrial, onde hai unha Lei de Fomento Empresarial que ten resultado de auténtico fracaso na creación de industria. Cando hai unha negativa do Goberno galego a poñer en marcha nin unha soa das 50 medidas contidas no documento ‘Por unha Alianza no sector industrial galego’. 

Dedícase unha ridícula dotación orzamentaria a unha suposta estratexia de reindustralización

Ademais, na CIG rexeitamos a submisión absoluta ás actuacións insuficientes e inxustas que o Goberno do Estado español ten en marcha e que están a provocar unha situación dramática coa aplicación do calendario de descarbonización, tal e como se recolle no apartado relativo a esta cuestión no documento do acordo.

Nese sentido, denunciamos que os asinantes desisten de que Galiza teña calquera clase de protagonismo ante a situación específica que padecemos, ou a ter unha planificación propia para adoptar as medidas necesarias para que esa descarbonización non sexa dramática para as traballadoras e traballadores das empresas atinxidas, para a economía e o emprego das comarcas afectadas e para todo o país.

Estamos ante un despropósito, porque nin sequera teñen en conta a necesidade de reverter as materias primas e a enerxía ao servizo do desenvolvemento industrial de Galiza.

Ridícula dotación orzamentaria

Xunto a isto, temos que denunciar a ridícula dotación orzamentaria que se destina a esta suposta estratexia de reindustrialización nas comarcas afectadas polo peche das centrais térmicas de carbón. Non din nada de nada, non fixan prazos, non establecen medias paliativas para xa, porque é agora cando xa se están vendo afectadas. Nin tan sequera contemplan que se garante a inclusión de Galiza na estratexia de transición baixo as mesmas condicións e cos mesmos dereitos que outros territorios do Estado español.

No relativo á industria 4.0 chaman a promover a utilización de plataformas dixitais para fomentar a internacionalización das PEMES, con todo o que significa e que dende a CIG temos denunciado. Cómpre ter presente que a día de hoxe as plataformas dixitais e as novas realidades derivadas da industria 4.0 están a destruír emprego, fomentan a deslocalización e xeran novas formas de explotación laboral e de precariedade.

Apropiación indebida do AGA

Para disfrazar a súa incapacidade e darlle algún contido real ao acordo botan man do AGA, apropiándose, de forma indebida, indecente e irrespectuosa de acordos asinados recentemente no Consello Galego de Relacións Laborais relativos ao financiamento e á posta en marcha do servizo de mediación e arbitraxe de procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo individuais (AGA); isto supón unha usurpación e un desprazamento do Consello Galego de Relación Laborais, que é o organismo no que se aprobou.

Volver