O ano comezou en Galiza cun aumento do paro e cunha forte caída da afiliación á Seguridade Social

Unicamente o 16% dos máis de 70.000 contratos rexistrados no mes de xaneiro foron baixo algunha modalidade indefinida
Nacional - 02 Feb 2022

Tras o espellismo provocado pola campaña de Nadal, o ano comezou en Galiza amosando a verdadeira faciana do mercado laboral, co paro e a temporalidade na contratación como principais características. O pasado mes de xaneiro o noso país rexistrou un aumento do desemprego do 0,88%, mentres que a afiliación á Seguridade Social descendeu un 1,05%.

Deste xeito, segundo os datos de paro rexistrado que se veñen de coñecer, o total de persoas anotadas como desempregadas sitúase en 153.584, mentres que a media de afiliacións á Seguridade Social é de 1.021.784, o que representa un descenso de 10.831 persoas con respecto a decembro.

 

 

 

Evolución

Afiliación á SS

2021

2022

Mensual

 

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

A coruña

444.356

439.489

-4867

-1,10

Lugo

122.708

121.608

-1101

-0,90

Ourense

103.192

102.317

-875

-0,85

Pontevedra

362.528

358.540

-3988

-1,10

Total

1.032.784

1.021.954

-10831

-1,05

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

O mercado laboral galego volveu experimentar un peor comportamento (con 1348 persoas paradas máis) que o estatal, onde o medre do desemprego foi do 0,55%. Ademais, a caída da afiliación media no noso país superou en oito veces o aumento do desemprego.

Esta baixada do número de persoas afiliadas afectou a todas as provincias, pero os maiores descensos rexistráronse nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Do medre do desemprego tan só se librou a de Pontevedra, e os maiores incrementos rexistráronse nas da Coruña (1,5%) e Lugo (1,94%).

Paradas por provincia

 

 

Evolución

 

2021

2022

Mensual

 

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

A Coruña

60.891

61.853

962

1,58

Lugo

14.546

14.828

282

1,94

Ourense

17.046

17.197

151

0,89

Pontevedra

60.101

60.054

- 47

-0,08

Total

152.584

153.932

1.348

0,88

Fonte: SEPE.

Aínda que o desemprego aumentou tanto entre os homes como entre as mulleres, entre as mulleres os indicadores son máis negativos.

Paradas por sexo

 

 

Evolución

 

2.021

2022

Mensual

Sexo

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

Homes

64.743

65.274

531

0,82

Mulleres

87.841

88.658

817

0,93

Total

152.584

153.932

1.348

0,88

Fonte: SEPE.

E a nivel sectorial, o que marcou a tendencia negativa neste último mes foi o sector servizos, no que se rexistraron 2133 persoas paradas máis, un incremento do 2%. No resto dos sectores descendeu o desemprego.

Paradas por sector

 

 

Evolución

 

2021

2022

Mensual

 

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

Sector primario

5738

5733

-5

-0,09

Industria

17.071

16.669

-402

-2,35

Construción

11.399

11.282

-117

-1,03

Servizos

106.532

108.665

2133

2,00

Sen emprego anterior

11.844

11.583

-261

-2,20

Total

152.584

153.932

1348

0,88

Fonte: SEPE.

No que atinxe á contratación, rexistráronse 70.942 contratos, dos que unicamente o 16,1% foi de carácter indefinido. En canto ás persoas que permanecen en situación de ERTE, o último día de xaneiro contabilizábanse 5330 (2866 mulleres e 2358 homes), das que 4423 estaban en ERTE derivado da covid.

Efectos perversos da reforma laboral

Para o secretario confederal de Negociación Colectiva, Emprego e Industria da CIG, Paco Sío, os datos amosan xa os efectos máis perversos da nova reforma laboral antes incluso da súa presumíbel aprobación definitiva. A contratación temporal continúa por enriba do 80%, mentres que a indefinida aumenta máis nas modalidades máis precarias: na indefinida parcial medra un 40% a nivel estatal, e nos fixos descontinuos increméntase un 50%. “Esta última modalidade de contratación indefinida non é máis que agochar contratación eventual baixo o eufemismo de fixo descontinuo”, denuncia.

Ademais, sinala que o 68% da contratación indefinida do noso país rexistrouse no sector servizos, que é onde se agochan as maiores bolsas de precariedade laboral.

Finalmente, o responsábel sindical pon o acento tamén sobre o elevado número de persoas traballadoras que se atopa aínda en ERTE, “o que vén a demostrar que a reforma laboral estableceu o ERTE como unha ferramenta de flexibilidade para as empresas a conta da prestación de desemprego das persoas traballadoras”.