O comité de Vitrasa denuncia na Inspección de Traballo o incumprimento do tempo de descanso durante a xornada

A empresa tampouco atendeu o requirimento da autoridade laboral polos aseos para os condutores/as
Vigo - 23 Out 2019

O comité de empresa de Vitrasa, concesionaria do transporte urbano do Concello de Vigo, presentou unha denuncia diante da Inspección de Traballo polo incumprimento dos tempos de descanso durante a xornada laboral, xa que a empresa segue sen respectar as medidas preventivas que figuran na súa propia avaliación de riscos. Ademais, tampouco atende o requirimento feito pola autoridade laboral no que ten que ver coa instalación de aseos para os condutores/as.

Na denuncia presentada pola representación do persoal de Vitrasa lémbrase que na avaliación de riscos da empresa establécense como medidas preventivas que ningún traballador/a poderá conducir de maneira ininterrompida máis de catro horas e media sen facer unha pausa. A duración mínima desta pausa deberá ser de 45 minutos, podendo fraccionarse en interrupcións de cando menos 15 minutos cada unha ao longo de cada período de condución. 

Na avaliación de riscos da empresa establécese que non se poderá conducir máis de catro horas e media sen pausa

Ao mesmo tempo, sinálase que o tempo total de condución non deberá exceder de nove horas diarias, podendo chegar excepcionalmente a 10 horas un máximo de dous días á semana, nin de 90 horas en cada período de cada dúas semanas consecutivas.

A representación dos traballadores/as indica que na xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde que tivo lugar o pasado 14 de outubro os delegados/as de prevención fixeron constar os incumprimentos reiterados destas dúas medidas preventivas a respecto dos descansos e tempos de condución, “pero a resposta de empresa foi que hai que revisar a avaliación”. Neste senso, dende o comité critican que “curiosamente, as pausas fixadas na avaliación de riscos coinciden coas mínimas obrigatorias establecidas para outros/as condutores/as profesionais”.

Por outra banda, tamén puxeron en coñecemento da Inspección de Traballo que a empresa non atendeu o requirimento da autoridade laboral a respecto dos aseos para os condutores/as. “Unicamente se instalou un aseo público, e non nos constan negociacións da empresa co Concello e/ou cafeterías, e moito menos un mínimo de vontade de solucionar este problema”.