O Ministerio de Traballo deixa sen ingresos os estibadores que acceden ás axudas para a adaptación

As resolucións definitivas demóranse meses e nese tempo os traballadores non perciben ningunha renda
Nacional - 05 Dec 2019

A FGAMT-CIG quere denunciar “que o Ministerio de Traballo está a deixar sen ingresos” as estibadoras e os estibadores que acceden ás axudas para a adaptación do sector. A central reclama do Goberno español que adopte con urxencia as medidas necesarias para evitar as demoras na resolución definitiva da concesión destas axudas, que están tardando dous meses, tempo durante o cal as traballadoras e os traballadores non perciben ningún tipo de ingreso.

As axudas reguladas nese real decreto concédenselle ao persoal estibador portuario que, cumprindo os requisitos establecidos no mesmo, rescindan voluntariamente o seu contrato de traballo coas Sociedades Anónimas de Xestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) existentes nos portos de interese xeral ou, no seu caso, coa empresa titular de licenza do servizo portuario de manipulación de mercancías ou co Centro Portuario de Emprego nos que se incorporaron mediante subrogación con posterioridade ao 14 de maio de 2017.

Así mesmo, as traballadoras e os traballadores deben ter cumprida unha idade, á data de entrada en vigor do real decreto, que sexa inferior en 60 meses, como máximo, á idade ordinaria de xubilación con aplicación dos coeficientes redutores, segundo o establecido no artigo 205.1.a) e na disposición transitoria sétima do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, así como nas normas reguladoras do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar

Baixa voluntaria no prazo de 10 días

A concesión da axuda implica a obriga de extinguir de forma voluntaria o contrato laboral coa empresa e causar a correspondente baixa na Seguridade Social, unha vez concedida a axuda, no prazo de 10 días previsto no RD. É dicir, unha vez solicitada a axuda, se se reúnen os requisitos, concédese esta de xeito “provisorio” e o traballador/a debe presentar a baixa voluntaria na empresa nos 10 días seguintes á recepción da resolución de concesión.

O problema xurde cando o traballador cursa a baixa voluntaria na empresa e comunica tal feito ao Ministerio. "Desde ese momento até que reciben a resolución definitiva da concesión da axuda están a transcorrer máis de 2 meses. Meses nos que o traballador/a non recibe ningún ingreso, pois xa non está na empresa e o Ministerio non dá resolto o seu expediente", denuncia Francisco Cartelle, secretario confederal de Emprego.

Situación "intolerábel e inxustificada"

Esta situación, engade, "é intolerábel e carece de xustificación", condenando o persoal solicitante a ter que sobrevivir meses sen ningún tipo de ingreso. "É por iso que desde a CIG queremos denunciar esta situación e exixir ao Goberno que adopte urxentemente as medidas necesarias para resolver esta insostíbel situación".