O paro descende en Galiza moi por debaixo da media estatal e cun 87% dos novos contratos no sector servizos

Máis do 86% da contratación rexistrada no mes de novembro foi de carácter temporal
Nacional - 02 Dec 2021

Galiza rematou o mes de novembro con 154.045 persoas rexistradas como paradas no SEPE, un 0,84% menos que no mes anterior debido ao aumento da contratación vinculada ao sector servizos, que se elevou até o 87%. Neste mesmo período a media de descenso do paro a nivel estatal foi tres veces superior, atinxindo o 2,28%. Ademais, a maior parte dos contratos rexistrados -máis do 86%- foron subscritos baixo algunha modalidade de contratación temporal.

Este peor comportamento do mercado de traballo no noso país é resultado directo da maior incidencia que a crise, especialmente a que atravesa a industria, está a provocar sobre os nosos sectores produtivos. A pesar do descenso xeneralizado do paro neste período, Lugo sumou 68 novas persoas desempregadas, o que para o secretario confederal de Emprego e Industria da CIG, Paco Sío, evidencia a grave crise industrial que padece a provincia e que está a afectar en especial a empresas como Alcoa ou Vestas.

 

2021

Evolución

 

 

Outubro

Novembro

Absoluta

%

A Coruña

61.785

61.163

-622

-1,01

Lugo

14.693

14.761

68

0,46

Ourense

17.573

17.321

-252

-1,43

Pontevedra

59.994

59.502

-492

-0,82

Total

154.045

152.747

-1298

-0,84

Fonte: SEPE

Para o responsábel sindical este reducido descenso do paro no conxunto de Galiza está claramente vinculado á elevada temporalidade, xa que a maior baixada produciuse no sector servizos. De feito, o 87% dos 88.297 novos contratos rexistrados neste período foron en actividades ligadas a este sector. “Tratouse pois dun crecemento directamente relacionado coa precarización do mundo do traballo, como se desprende do feito que máis do 86% da contratación fose temporal”.

Pola contra o sector primario experimentou un aumento significativo do desemprego, ao igual que acontecera xa no pasado mes de outubro. “Este comportamento ten que ver coa crise que padece o sector gandeiro e a pesca, e co proceso de eucaliptización do noso país, o que fai moi complicado que a xente nova poida ver atractivo traballar nestes sectores”.

Outro sector que tampouco dá síntomas de recuperación é o da construción, no que se produciu un medre mínimo das persoas empregadas (18) con respecto ao mes de outubro. “Todos estes datos amosan unha vez máis a febleza do tecido económico e laboral de Galiza”.

Sectores

2021

Evolución

 

 

Outubro

Novembro

Absoluta

%

Sector primario

5.444

5.508

64

1,18

Industria

17.119

16.816

-303

-1,77

Construción

10.770

10.752

-18

-0,17

Servizos

108.289

107.302

-987

-0,91

Sen emprego anterior

12.423

12.369

-54

-0,43

Fonte: SEPE

En boa medida como consecuencia da falta dunha política industrial para o noso país por parte da Xunta e pola aplicación das reformas laborais do PSOE de 2010 e do PP de 2012, cuxa derrogación inmediata reclama a CIG porque “se están a aplicar as vellas receitas para saír da crise de 2008 que non serven máis que para crear pobreza laboral, persoas traballadoras pobres e paro”.