O paro segue a medrar entre as mulleres a pesar do leve descenso do desemprego en agosto en Galiza

A temporalidade aumentou un 25% neste período e só o 7,6% dos novos contratos foron indefinidos
Nacional - 02 Set 2021

As cifras do paro do mes de agosto en Galiza seguen a evidenciar unha evolución moi preocupante do mundo do traballo, cun aumento da precariedade e da temporalidade, especialmente entre as mulleres. Até o punto de que o desemprego feminino incrementouse un 0,3% a pesar do leve descenso do paro rexistrado neste período no noso país.

Agosto rematou con 151.264 persoas rexistradas como paradas no SEPE no noso país, un 0,44% menos que no mes de xullo, o que supón un descenso de 670 persoas. Trátase dunha baixada moi inferior á media estatal, onde a caída foi do 2,42%.

As diferenzas son notables entre as distintas provincias: Pontevedra foi na que se rexistrou o maior descenso (-1,02%), mentres que en Ourense as persoas anotadas como paradas aumentaron un 0,51%. Tamén subiu o paro entre as persoas desempregadas que nunca traballaron (0,34%).

Paro rexistrado por provincias

 

2021

Evolución

 

 

Xullo

Agosto

Absoluta

%

A Coruña

60.830

60.802

-28

-0,05

Lugo

14.537

14.409

-128

-0,88

Ourense

17.325

17.413

88

0,51

Pontevedra

59.242

58.640

-602

-1,02

Total

151.934

151.264

-670

-0,44

Fonte: SEPE

A nivel sectorial, o paro baixa en todos os sectores, sendo o descenso máis acusado na industria e nos servizos.

Paro rexistrado por sectores

Sectores

2021

Evolución

 

 

Xullo

Agosto

Absoluta

%

Sector primario

5153

5097

-56

-1,09

Industria

17.543

17.313

-230

-1,31

Construción

11.105

11.009

-96

-0,86

Servizos

106.404

106.076

-328

-0,31

Sen emprego anterior

11.729

11.769

40

0,34

Fonte: SEPE

No que ten que ver coa afiliación á Seguridade Social, as persoas afiliadas medraron un 0,31%, atinxindo 3197 máis que no mes de xullo, o que sitúa o número total en 1.039.279.

Afiliación á Seguridade Social

Afiliación á SS

2021

Evolución

 

 

Xullo

Agosto

Absoluta

%

A Coruña

442.469

444.060

1591

0,36

Lugo

124.096

125.104

1008

0,81

Ourense

103.591

104.066

475

0,46

Pontevedra

366.116

366.241

125

0,03

Total

1.036.273

1.039.470

3197

0,31

Fonte: Seguridade Social

O medre da precariedade evidénciase no feito de que dos 80.231 contratos rexistrados en agosto, unicamente o 7,6% foi baixo algunha modalidade de contratación indefinida. Neste período a contratación temporal medrou un 25%.

En consecuencia, o secretario confederal de Emprego e Industria da CIG, Fran Cartelle, denuncia que a clase traballadora do noso país segue a padecer a continuidade das políticas derivadas das reformas laborais do PSOE e do PP, “que continúan a provocar unha precariedade absoluta na contratación”, até o punto de que máis do 92% dos contratos rexistrados neste mes de agosto foron temporais.

Cartelle fai especial fincapé en que as mulleres son as máis afectadas por esta precariedade laboral, “tal e como vimos denunciando”, e este mes de agosto non foi unha excepción, xa que a pesar do leve descenso da taxa de paro o desemprego feminino incrementouse un 0,3%.

Paro rexistrado por sexo

 

2021

Evolución

 

Sexo

Xullo

Agosto

Absoluta

%

Homes

62.708

62.010

-698

-1,11

Mulleres

89.226

89.254

28

0,03

Fonte: SEPE

“Seguimos a sufrir tamén a incompetencia do PP á fronte da Xunta, que continúa a amosarse incapaz de defender os nosos sectores produtivos e o noso tecido empresarial, e polo tanto de xerar emprego de calidade”, sinalou.

Por iso o responsábel sindical non entende o triunfalismo do Goberno español, que está a cualificar de históricos os datos do paro rexistrado en agosto, “cando se constatan unha vez máis os efectos perversos das reformas laborais sobre o mundo do traballo”.