Navantia precisa incrementar a contratación directa, mudar a organización e potenciar reparacións e fabricación

Comunicado das seccións sindicais da CIG ante o anuncio da SEPI de impulsar un Plan estratéxico
Ferrol - 01 Mar 2017

As Seccións Sindicais da CIG nos estaleiros de Fene e Ferrol, ante o anuncio por parte da SEPI dun próximo Plan estratéxico para Navantia, demandan que a través do mesmo se incremente a contratación directa, que se mude o sistema organizativo e manter e potenciar as actividades de reparacións e fabricacións. É dicir, elaborar un plan que permita recuperar emprego de calidade nunha comarca fortemente deprimida como é Ferrolterra.

"Dende a CIG queremos deixar claro que e este novo plan non pode ser igual ao do ano 2005 asinado polos sindicatos de CCOO, UGT e USTG. Ese plano conseguiu que na nosa comarca desapareceran máis de 1.400 postos de traballo fixo mediante prexubilacións que foron substituídas por postos de traballo na industria auxiliar cunha alta temporalidade e precariedade, e que ademais, a maior parte do tempo en número inferior aos postos de traballo perdido", aseveran dende as seccións sindicais.

Lembran ademais que ese plan "nunca conseguiu" un dos seus obxectivos primordiais: a viabilidade da empresa a través dos seus resultados económicos que "foron desastrosos".

Para a CIG este plano estratéxico, que ten que ser negociado polos comités de empresa e referendado polos traballadores/as, debe estar baseado nas seguintes premisas básicas:

1.- Ten que supoñer a eliminación desta subcontratación e aumentar a contratación directa, aumentando os actuais cadros de persoal. Para iso débese dotar a Fene do suficiente persoal para volver á construción naval civil e para poder realizar tamén con persoal propio as actividades complementarias, que se están realizando agora mesmo en enerxía eólica mariña, dando cabida a operarios/as que traballan na industria auxiliar.  Defenden tamén estabelecer un plan de novas incorporacións en Ferrol en todos os gremios que o necesiten "e que quedaron desmantelados na práctica no ano 2005, negociando coa parte social cales actividades son fundamentais para un estaleiro".

Paralelamente estabelecer un plan de xubilacións anticipadas mantido no tempo que permita xunto coa incorporación de novos mozos e mozas un relevo xeracional vital para manter a transferencia de coñecemento.

2.-Ten que corrixir un sistema organizativo que se implantou de forma unilateral por parte da dirección  "que está a ser un fracaso e que ninguén comparte dende os traballadores/as hasta os técnicos/as superiores da empresa".

3.- Ten que manter e potenciar as actividades de reparacións e fabricacións dotándoas das infraestruturas suficientes e incorporándoas a novos nichos de actividade. Que non supoña un limite as súas actividades como no pasado.

"Somos conscientes de que a intención de SEPI e da empresa van en sentido contrario: facer menos empresa e eliminar postos de traballo con dereitos, e polo tanto que van ser necesarias as mobilizacións para que unha comarca como a nosa non volva a sufrir outro grave axuste de persoal", advirten.