Os dereitos só se conquistan loitando!

Nacional -

Este novo acordo asinado entre os sindicatos CCOO e UGT e a patronal coa Xunta constitúe unha nova evidencia de que o chamado diálogo social non é a solución nin para a clase traballadora nin para a situación de emerxencia nacional e social na que nos atopamos.

Este novo acordo asinado entre os sindicatos CCOO e UGT e a patronal coa Xunta constitúe unha nova evidencia de que o chamado diálogo social non é a solución nin para a clase traballadora nin para a situación de emerxencia nacional e social na que nos atopamos. 

Resulta lamentábel ver como UGT e CCOO contribúen a transmitir ao conxunto da sociedade falsas expectativas de solución aos graves problemas que provocan as nefastas políticas económicas e laborais do PP

Resulta lamentábel ver como UGT e CCOO contribúen a transmitir ao conxunto da sociedade galega falsas expectativas de solución aos graves problemas que provocan as nefastas políticas económicas e laborais que este mesmo Goberno aproba.

Con este novo acordo, UGT e CCOO asumen a súa submisión ao Partido Popular e á patronal, abandonando e traizoando a defensa dos intereses da clase traballadora e do pobo galego no seu conxunto.

Na CIG estamos cada vez máis firmes no convencemento de que os dereitos sociais e laborais non se regalan, nin se compran, nin veñen do diálogo social.

Os dereitos conquístanse coa mobilización, e será loita da clase traballadora e do pobo galego a vía fundamental para a súa defensa e conquista e para alcanzar as políticas alternativas coas que na Galiza poidamos exercer o dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra.

Por todo isto, faise máis necesario ca nunca traballar na consolidación e ampliación da maioría sindical que representa a CIG no conxunto do país, tendo en conta que o poder económico vai recruar a súa ofensiva para que a central non siga a avanzar e que as alternativas que defendemos non saian adiante.

Afondar na acumulación de forzas

É preciso afondar nos elementos fundamentais que vertebran a CIG, como o asemblearismo, a participación, a combatividade e a construción de organización para avanzar nas conquistas de dereitos e na transformación da realidade co obxectivo de acumular máis forzas para avanzar na construción de poder sindical, porque onde hai sindicato hai melloras reais nas condicións laborais e de vida.

Polo que é imprescindíbel unha acción sindical individual e colectiva atrevida e coherente para aproveitar ao máximo as fortalezas do modelo sindical da CIG co obxectivo de actuar en defensa da clase traballadora, nomeadamente onde aínda non hai organización sindical, onde os abusos laborais son maiores, onde a individualización das relacións laborais é total; en definitiva, onde hai máis explotación e discriminacións.

Volver