• Nova

Periga o servizo de axuda a domicilio e á dependencia do Concello de Ourense polas baixas ofertas presentadas ao concurso

A CIG denuncia que as cantidades que manexan as empresas son insuficientes para asumir gastos salariais e de funcionamento
Ourense - 13 Xul 2016

A CIG vén de alertar que as baixas ofertas presentadas ao concurso de adxudicación da axuda a domicilio e á dependencia do Concello de Ourense fan perigar o servizo. Dende a central nacionalista denuncian que as cantidades que manexan as empresas son insuficientes para asumir gastos salariais e de funcionamento e reclaman a municipalización do servizo se a concesión non garante o cumprimento da lei e do convenio colectivo.

A CIG considera que o futuro do servizo de axuda a domicilio e á dependencia do Concello de Ourense non está garantido s”e temos en conta a oferta que presentaron as cinco empresas que se disputan a adxudicación”.

Dende a central sinalan que o Goberno local estableceu para o concurso un prezo por hora de 15 euros máis IVE, mentres que o salario bruto po hora dunha auxiliar é de 10,81 euros (incluídas as cotizacións á Seguridade Social, desemprego, Fogasa e FP), o que representa o 72,07% do custe total do que parte o Concello.

Ao mesmo tempo, lembran que co 27,93 % restante (4,19 euros/usuario/hora) a empresa que asuma a concesión ten que facer fronte aos seguintes gastos:

-Persoal de coordinación do servizo: a actual concesionaria ten cinco coordinadoras e unha coordinadora xeral, todas elas persoal titulado, con salarios superiores aos das auxiliares.

-Instalacións e equipos.

-Cobertura do persoal en situación de baixa por enfermidade ou accidente, e do persoal que goce das correspondentes vacacións.

-Abono de antigüidades do persoal (18,61 euros/trienio).

-Traballo en festivos (18,58 euros).

-Quilometraxe e desprazamentos entre domicilios (0,18 euros/km).

-As horas empregadas nos desprazamentos de todas as traballadoras/es entre os diferentes domicilios.

-Roupa de traballo e equipos de protección individual.

-Vixilancia da saúde das traballadoras/es.

-Xestión diaria, contabilidade, etc.

-Outros gastos imprevistos.

Diante disto, na CIG consideran que se tarta dunha marxe “estreitísima” xa que o Concello parte dun prezo por hora “excesivamente baixo”.

Por se fose pouco -indican-, a totalidade das cinco empresas ofertaron á baixa:

Empresa

% á baixa

Prezo hora

UTE Serra Martiñá S.L.

Troncoso Casares S.L.

0,65 %

14,90 €

OHL Servicios INGESAN S.A.

1,63 %

14,76 €

SERALIA S.A.

1,40 %

14,79 €

VALORIZA Servicios a la

Dependencia S.L.

3,39 %

14,49 €

SERVISAR

Servicios Sociales S.L.

9,20 %

13,62 €

Deste xeito, tal e como se pode ver, cos prezos ofertados a marxe redúcese aínda máis. “Chama a atención a oferta de Servisar, xa que neste caso só o salario das auxiliares representaría preto do 80% do prezo ofertado, e co 20% restante (3,09 euros/usuario/hora) tería que afrontar os gastos aos que nos referimos anteriormente”, indican.

Por todo isto, entenden que o resultado dun concurso público destas características non é outro que o incumprimento do convenio colectivo por parte da empresa, “deixando a deber (como é o caso da actual concesión) cartos ás traballadoras/es en salarios, desprazamentos e quilometraxes, que se vén na obriga de telos que reclamar en demandas xudiciais”.

Munipalización do servizo

Ademais, na CIG consideran que se trata dun concurso no que as empresas acoden a sabendas de que non van cumprir o convenio colectivo e a lexislación vixente, “e no que o Concello de Ourense mira cara a outro lado, con plena e absoluta consciencia de que ese incumprimento se vai producir, pagando o pato, coma sempre, as traballadoras/es do servizo”.

Segundo critican, o Concello faise así cómplice desta conculcación da lexislación, “polo que nos veremos na obriga de actuar tamén contra el como responsable último da adxudicación; mesmo estudaremos ampliar as demandas económicas que temos presentadas e presentaremos no futuro para que responda como responsable subsidiario”.

Finalmente, esixen unha actuación seria, rigorosa e responsable do Concello, “realizando unha concesión que garanta o cumprimento da lei e do convenio colectivo, ou, no seu caso, a municipalización do servizo de axuda a domicilio e da dependencia”.