• Nova

Persoal auxiliar coidador da Xunta está sendo obrigado a prestar servizos para empresas privadas de cátering escolar

CIG-Administración denuncia que a Xunta podería estar incorrendo nunha cesión ilegal de traballadores/as
A Coruña - 27 Out 2016

CIG-Administración Autonómica da Coruña alerta da situación na que se atopa determinado persoal laboral da Xunta do colectivo de auxiliares coidadoras/es, que están sendo obrigadas/os a prestar os seus servizos nos comedores  escolares xestionados por entidades privadas “sen ánimo de lucro”. Unha circunstancia que pode constituír unha cesión ilegal de traballadores/as, xa que se trata de persoal contratado pola administración pública para o coidado de alumnos/as con necesidades especiais de apoio educativo, pero que está realizando servizos para estas empresas privadas.

Estas situacións prodúcense nos centros públicos de Infantil e Primaria que dispoñen de espazo físico para habilitar un comedor e cuxo servizo está subcontratado a empresas privadas de restauración. As contratacións non son asinadas pola administración educativa, senón que están subscritas entre as empresas e as asociacións de nais e pais de alumnas/os (ANPA).

"Na maioría dos casos, por non dicir en todos os coñecidos até agora, o persoal auxiliar coidador presta os seus servizos baixo as directrices de superiores que nada teñen que ver coa dirección do centro ou coa súa relación contractual, provocándose situacións de roce entre o propio persoal do servizo de cátering e o persoal da Xunta", explica a responsábel do sector de Autonómica da CIG-Administración da Coruña.

Hai que ter en conta que a relación contractual destas empresas de cátering coas ANPAs implica que será a propia empresa quen teña que achegar  tanto os recursos materiais como persoais para a atención das/dos distintas/os usuarias/os do servizo de comedor. "Non queremos pensar que está practica supón un encubrimento para a non atención de nenas/os con necesidades específicas de apoio educativo dos cales se fan cargo, conxuntamente co profesorado, as/os auxiliares coidadoras/es en horario lectivo".

Neste senso, a propia lexislación estabelece que "as entidades privadas sen ánimo de lucro xestoras dos comedores escolares, mediante as distintas modalidades, organizarán e prestarán de xeito exclusivo os labores de atención e coidado do alumnado nos comedores, mediante os seus propios medios persoais ou recorrendo á contratación con empresarios e empresas especializadas.”

Por todo isto, enténdese a existencia dunha cesión ilegal de traballadoras/es da Xunta de Galiza cara ditas empresas privadas "coa conivencia da Administración Pública (e mesmo dalgunha dirección dalgún centro educativo), sometendo desta maneira a dito persoal coidador aos criterios da empresa privada".

A CIG xa ten posto en coñecemento da Inspección de Educación estas situacións e estuda iniciar as accións legais oportunas.