Retroceso na loita por unhas cláusulas sociais xustas na contratación pública

Nacional -

Estamos ante a peor versión da aplicación da Lei de Contratos do Sector Público, xa que impiden, dificultan e renuncian a introducir medidas que favorezan a reversión ao público de servizos concesionados cos que se lucra o sector privado. Xunto a isto, denunciamos que se permite a licitación en lotes, poñendo así en perigo a situación das traballadoras e traballadores en moitas das concesións actuais.

Ademais, mentres a CIG está a denunciar a explotación laboral das persoas que traballan nos Centros Especiais de Emprego (CEE) polas condicións laborais precarias que se lles impoñen, demandando que se aplique o convenio de sector, tanto nos CEE con ánimo de lucro como sen ánimo de lucro, e advertindo de que pedirá a súa descatalogación se non muda a situación, CCOO e UGT avalan con este acordo a utilización e fomento destes centros, co que iso implica de discriminación e abuso das persoas con capacidades diferentes.

Volver