Un acordo indignante en materia de igualdade

Nacional -

O acordo asinado contén moita literatura, mais contempla poucas ou nulas medidas reais -algunhas de dubidosa legalidade-, con ridículas dotacións orzamentarias para levalas adiante. Chama moito a atención e retrata de xeito claro quen son UGT, CCOO e a patronal o feito de que no primeiro apartado do acordo decidan facer uso de forma obscena e opaca de moitos millóns de euros públicos.

Dedican todo un apartado a recoller iniciativas ou programas que xa existen, que forman parte da normativa e sobre as que este pacto non achega nada novo, polo que denunciamos que:

- A meirande parte das medidas van dirixidas a financiar gabinetes técnicos de asesoramento, elaboración de guías de plans de igualdade e accións formativas nesta materia, nunha área na que a patronal e as centrais sindicais asinantes do documento xa deberan estar a realizar ese tipo de accións con fondos propios, tal e como fai a CIG dende hai 15 anos. A este apartado consígnanse un total de 400.000 euros, cando a Unidade Administrativa de Igualdade da Xunta non ten orzamento suficiente para desenvolver o seu traballo.

- O acordo de formación en igualdade ten o mesmo contido que as accións formativas que se desenvolven no marco do Consello Galego de Relacións Laborais, e a única novidade que introducen radica en unificar o procedemento de certificación dun plan de igualdade e o da Marca Galega de Excelencia en Igualdade nun novo distintivo autonómico galego; para isto dedican 50.000 euros. É indignante que se aporte esta contía económica a premiar as empresas por cumprir a lexislación.

- Con respecto ás ferramentas para a promoción, medición e mellora da igualdade laboral e de oportunidades, na CIG entendemos que dedicar 90.000 euros para a creación dun portal web é un gasto excesivo de cartos, xa que estes cartos poderíanse aforrar se se actualizasen os materiais xa dispoñíbeis ao novo marco legal.

Polo tanto, todo parece indicar que o obxectivo do acordo non é avanzar cara a unha Galiza máis igualitaria e sostíbel, senón financiar o funcionamento de CCOO, UGT e da patronal.

Volver