Medra o desemprego, cae a afiliación á Seguridade Social e avanza a parcialidade na contratación

Nacional - 04 Out 2022

Incremento do paro en todos os sectores e idades (2.197 persoas máis) e caída da afiliación á Seguridade Social en 6.169 persoas marcan os datos do paro rexistrado do mes de setembro. Se ben é habitual que aumente o desemprego neste mes ao coincidir co remate do período estival, e polo tanto coa caída de actividade no sector servizos, non é habitual que no resto dos sectores se produza un incremento do paro como ocorreu este ano.

Con esta evolución, o número de persoas inscritas como desempregadas no SEPE en Galiza acada as 144.109, un 1,55% máis que no mes de agosto. Isto supón que no noso país medrou tres veces máis o desemprego que a media do Estado (0,60%).

Esta subida produciuse, ademais, en todas as provincias, en todos os sectores, en todas as idades e, tanto en homes como en mulleres. Aínda que as mulleres seguen a estar máis castigadas e xa supoñen o 56% das persoas paradas en Galiza.

 

 

 

Evolución

 

 

2022

2022

Mensual

 

Sexo

Agosto

Setembro

Absoluta

%

Homes

58.113

59.078

965

1,66

Mulleres

83.799

85.031

1.232

1,47

 

141.912

144.109

2.197

1,55

Fonte: SEPE

O groso da caída produciuse no sector servizos, mais no resto de actividades tamén se rexistraron leves incrementos, feito que non é habitual, salienta o secretario confederal de Emprego da CIG, Francisco González Sío, xa que neste mes adóitase crear emprego nos sectores primario, industria e construción.

 

 

 

Evolución

 

Sectores

2022

2022

Mensual

 

 

Agosto

Setembro

Absoluta

%

S primario

4761

4776

15

0,32

Industria

14.957

15.048

91

0,61

Construción

9.919

9.945

26

0,26

Servizos

100.747

102.974

2.227

2,21

Sen emprego anterior

11.528

11.366

- 162

-1,41

 

141.912

144.109

2.197

1,55

Fonte: SEPE

A caída da afiliación triplica o medre do desemprego

Resulta especialmente preocupante a caída da afiliación á Seguridade Social, que case triplicou o medre do desemprego ao acadar as 6.169 persoas menos afiliadas en alta que no mes de agosto. Esta perda, que afectou a todas as provincias, supón que hai preto de 4.000 persoas que quedaron sen traballo pero que non se anotaron no SEPE, unha realidade que o secretario confederal de Emprego da CIG, Francisco González Sío, relaciona coa falta de políticas públicas efectivas para paliar a crise que golpea de cheo á clase traballadora.

Afiliación á SS

2022

2022

Mensual

 

 

Agosto

Setembro

Absoluta

%

A coruña

453.777

451.575

- 2.202

-0,49

Lugo

125.672

124.425

-1.247

-0,99

Ourense

104.400

104.309

-91

-0,09

Pontevedra

371.482

368.853

- 2.629

-0,71

Total

1.055.331

1.049.162

-6.169

-0,58

Fonte: Seguridade Social

Esta ausencia de medidas implica que afrontamos o cuarto trimestre do ano nunha situación peor "cando en teoría os peores datos aínda están por chegar". Neste senso, Sío advirte do empobrecemento xeneralizado das traballadoras e traballadores polos baixos salarios e o medre imparábel da carestía da vida. Sobre esta cuestión, apunta ao enorme problema xerado pola paralización da negociación colectiva, que bloquea, á súa vez, incrementos salariais dignos que garantan o mantemento do poder adquisitivo.

Sío engade que esta perda de capacidade adquisitiva leva a unha caída da demanda que ten especial impacto no sector servizos, que foi no que máis emprego se destruíu no mes de setembro e o que primeiro que sofre as consecuencias da crise.    

A trampa do contrato fixo-discontinuo

No que atinxe á contratación, a pesar do medre do desemprego, continuou sendo elevada, e foron 81.005 os contratos inscritos en Galiza no mes de setembro. Un 35,5% destes con carácter indefinido, mais a contratación temporal (no que ten a ver cos contratos temporais por circunstancias da produción e de substitución, que antes eran de interinidade) mantense en porcentaxes semellantes a antes da última reforma.

Porén, González Sío alerta da parcialización do emprego, xa que na contratación indefinida máis do 60% dos contratos son a tempo parcial,  a tal punto que o número de contratos fixos-discontinuos asinados é practicamente igual ao dos contratos indefinidos ordinarios a tempo completo.  

Aínda que as traballadoras e traballadores fixos-discontinuos contabilizan como indefinidos, a realidade é que parte do ano están en situación de desemprego, en moitas ocasións sen ter xerado o dereito á percibir prestación e, polo tanto, sen percibir ingresos. "Non se pode pretender considerar como traballo estábel a quen bota parte do ano sen emprego e sen ingresos", apunta Sío, avanzando que "asistimos a unha caída das rendas, posto que o único que se fixo foi transvasar os contratos por obra e servizo a fixos-discontinuos".

Sobre a contratación indefinida, o secretario confederal de Emprego da CIG alerta da nova forma de despedimento que está a aplicar a patronal, aproveitándose dos cambios introducidos na reforma laboral: non pasar o período de proba. Esta modalidade xa supón o 10% da contratación indefinida que se fai en Galiza.

Denuncia a falsa idea que se está a xerar dun mercado de traballo estábel "cando o 10% dos contratos indefinidos asinados rematan por non cumprir o período de proba e, daquela, sen indemnización nin dereito ningún, empeorando así a precariedade laboral".