Sobe o desemprego, cae escandalosamente a afiliación á Seguridade Social e as mulleres volven ser as máis castigadas

O novo desemprego corresponde ao sector Servizos e o 73% das novas paradas son mulleres
Nacional - 02 Feb 2024

O ano 2024 arrinca en Galiza cunha forte caída da afiliación á Seguridade Social. Hai, de feito, 11.751 persoas afiliadas menos con respecto ao mes de decembro, un descenso do 1,1%. Dáse, ademais, a circunstancia de que este é o sexto mes consecutivo no que se produce esta caída. Xunto a isto, aumenta en 1.957 o número de persoas rexistradas como paradas no SEPE, un 1.2% máis. Todo o desemprego correspóndese co sector servizos, co agravante de que o 73% das novas persoas desempregadas son mulleres.

Para o secretario confederal de Emprego e Industria este datos veñen confirmar o que a CIG viña advertindo, “que o que trouxo a reforma laboral foi un cambio no modelo de precariedade baseado na contratación a tempo parcial e nos sectores máis feminizados e con peores condicións”.

Persoas desempregadas por provincias

Persoas  paradas

2023

2024

Variación

 

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

A Coruña

             51.867

             52.563

                696

            1,3

Lugo

             12.385

             12.820

                435

            3,5

Ourense

             15.020

             15.387

                367

            2,4

Pontevedra

             50.232

             50.331

                  99

            0,2

Total

           129.504

          131.101

            1.597

            1,2

Fonte SEPE

Así se constata no feito de que o incremento do paro se produza no sector Servizos, onde medrou un 2%, e que afecte fundamentalmente ás mulleres, que son o 73% das novas desempregadas, “castigando, unha vez máis, a este colectivo que é o que sofre os peores contratos e os peores salarios nos peores sectores”, apunta González Sío.

Persoas desempregadas por sectores

 

2023

2024

Variación

Sectores

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

         

S primario

               4.386

               4.321

-                65

-           1,5

Industria

             13.080

             12.909

-              171

-           1,3

Construción

               8.958

               8.907

-                51

-           0,6

Servizos

             91.675

             93.681

            2.006

            2,2

Sen emprego anterior

             11.405

             11.283

-              122

-           1,1

 

         129.504  

        131.101  

            1.597

            1,2

Fonte SEPE

Os datos confirman ademais que o desemprego entre as mulleres medrou un 1,6%, fronte ao 0,8% que aumentou entre os homes.

Persoas desempregadas segundo sexo

 

2023

2024

Variación

Sexo

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

Homes

           54.711  

           55.140  

                429

            0,8

Mulleres

           74.793  

           75.961  

            1.168

            1,6

Total

      129.504  

     131.101  

       1.597  

            1,2

Fonte SEPE

O desemprego incrementouse en todas as provincias pero con diferenzas salientables: en Pontevedra o incremento foi cativo, tan só un 0,2% máis de persoas desempregadas. Pola contra, en Lugo o incremento foi do 3,5%.

“Tamén se confirma como aumenta o descenso de fixos descontinuos nos traballadores temporais e nos traballadores a tempo parcial”, apunta o secretario confederal de Emprego, quen denuncia que “é a nova cara que ten a precariedade e que trouxo a reforma do ano 21”.

Preocupante caída da afiliación á Seguridade Social

González Sío subliña a preocupante caída da afiliación á Seguridade Social, que xa levaba baixando seis meses seguidos- Por iso denuncia a propaganda por parte do Estado español. “O Estado español e Galiza son os únicos territorios de toda Europa que teñen taxas de paro de dous díxitos e esta é unha situación abafante, porque dámos por feito que a baixada do paro cunha taxa tan alta sexa normal trasladándose á cidadanía a idea de que podemos vivir con esta taxa de paro. Por iso exixe “cambiar o sistema de emprego e atacar a precariedade derrogando as reformas”.

Afiliación á S.S. segundo provincia

         

Afiliación á SS

2023

2024

Variación

 

Decembro

Xaneiro

Absoluta

%

A Coruña

460.814

455.783

-           5.031

-                1,1

Lugo

124.114

122.792

-           1.322

-                1,1

Ourense

105.582

104.526

-           1.056

-                1,0

Pontevedra

371.770

367.428

-           4.342

-                1,2

Total

     1.062.280

     1.050.529

-         11.751

-                1,1

Fonte: Seguridade social

Xunto a isto, González Sío denuncia que “o contrato indefinido é cada vez máis inestable, xa que os despedimentos por pasar o período de proba multiplicáronse por tres e o número de despedimentos de traballadores é un 20% máis, mentres que a indemnización que levan e dun 34,9% menos”.

Nese sentido subliña que as traballadoras e traballadores tiñan antes unha indemnización media de 10.000 euros e agora de 6.500 euros. Polo tanto, afirma, “ser fixo xa non é garante de ter un traballo estable e as indemnizacións son peores por cada vez cobramos menos e temos traballo en peores condicións”.