Resultados eleccións sindicais

Período: 01/01/2016 → 31/12/2019
RESULTADOS CONFEDERAIS DESAGREGADOS POR COMARCA
Período: 01/01/2016 → 31/12/2019
Confederal: Nacional
Confederal: A coruña
Confederal: Ferrol
Confederal: Santiago
Confederal: Lugo
Confederal: Ourense
Confederal: Pontevedra
Confederal: Vigo
RESULTADOS DESAGREGADOS POR COMARCA E FEDERACIÓN
Período: 01/01/2016 → 31/12/2019
Federal: Nacional
Federal: A coruña
Federal: Ferrol
Federal: Santiago
Federal: Lugo
Federal: Ourense
Federal: Pontevedra
Federal: Vigo
TOTAL DE DELEGADOS/AS GALIZA
Período: 01/01/2016 → 31/12/2019
DELEGADOS/AS POR PROVINCIA
Total Galiza: 15.485
DELEGADOS/AS POR SINDICATOS
Total Galiza: 15.485

* OUTROS: FETICO (348),Non sindicatos (313), FSIE (238), CGT (119), CUT (103), FASGA (67), USTG (65), FINE (36), SINDICATO DE ENFERMERÍA (34), ...

DATOS DESAGREGADOS EN EMPRESAS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Período: 01/01/2016 → 31/12/2019
LABORAIS
Total Galiza: 14.104
PERSOAL FUNCIONARIO
Total Galiza: 1.381
DATOS DESAGREGADOS POR PROVINCIA E SINDICATO
Período: 01/01/2016 → 31/12/2019
A CORUÑA
Total: 6.607
LUGO
Total: 1.756
OURENSE
Total: 1.595
PONTEVEDRA
Total: 5.527