Eleccións Sindicais CIG


Reparto territorial. De 01/01/2016 a 31/03/2017

Gráfico Confederal Comarcal

Galiza

Desglose Comarcal

Reparto territorial. De 01/04/2013 ao 31/03/2017

Gráfico Confederal Comarcal

Galiza