Documentos


Guia de Conciliación 2019
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2019
VER MÁIS

Prestacions Básicas Seg. Social
VER MÁIS

A xornada de traballo
VER MÁIS

Programa CIG en materia laboral e social 2019
VER MÁIS

Modificacións na xubilación 2019
VER MÁIS

Propostas CIG para automoción 2019
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2018
VER MÁIS

Mercado de traballo en Galiza 2018
VER MÁIS

Negociación colectiva 2019
VER MÁIS

O despedimento individual por causas obxectivas
VER MÁIS

O despedimento colectivo
VER MÁIS