Documentos


Guia de Conciliación 2019
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2019
VER MÁIS

Prestacions Básicas Seg. Social
VER MÁIS

A xornada de traballo
VER MÁIS

Programa CIG en materia laboral e social 2019
VER MÁIS

Modificacións na xubilación 2019
VER MÁIS

Negociación colectiva 2019
VER MÁIS

O despedimento individual por causas obxectivas
VER MÁIS

O despedimento colectivo
VER MÁIS

Eleccións sindicais
VER MÁIS

O dereito a folga
VER MÁIS

Modelos reclamación IRPF prestación de maternidade
VER MÁIS