Documentos


O despedimento individual por causas obxectivas
VER MÁIS

Estatuto dos/das Traballadores/as - agosto 2020
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2020
VER MÁIS

Modelos Solicitudes por circunstancias rel. COVID-19
VER MÁIS

Modelos Solicitudes comunicacións permisos_conciliación
VER MÁIS

Negociación colectiva 2020
VER MÁIS

Orzamentos Xunta de Galiza 2020
VER MÁIS

Mercado de traballo Galiza 2019
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2019
VER MÁIS

Guia de Conciliación 2019
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2019
VER MÁIS

Prestacions Básicas Seg. Social
VER MÁIS