Documentos


Díptico Fenda salarialMuller 2023
VER MÁIS

Modelos de solicitudes para os novos permisos familiares
VER MÁIS

Guía Conciliación 2023
VER MÁIS

Estatuto dos/das Traballadores/as - Xuño 2023
VER MÁIS

Descanso, vacacions, festivos e permisos 2023
VER MÁIS

Novos Permisos xuño 2023
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2023
VER MÁIS

Avaliación V Acordo polo emprego 2023
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2022
VER MÁIS

Valoración Reforma das pensións 2023
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2022
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS