Documentos


Regulamento de eleccións sindicais
VER MÁIS

Lei Orgánica de Liberdade Sindical
VER MÁIS

Guía Económica
VER MÁIS

Guia de Conciliación 2018
VER MÁIS

Suspensión de contrato
VER MÁIS

A asemblea na empresa
VER MÁIS

Descanso festivos, vacacións e feriados
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2018
VER MÁIS

Empresas multiservizos, convenios e acción sindical 2018
VER MÁIS

Despedimento disciplinario
VER MÁIS

O Salario
VER MÁIS

Prestacións por desemprego
VER MÁIS