Documentos


Descanso festivos, vacacións e feriados
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2018
VER MÁIS

Empresas multiservizos, convenios e acción sindical 2018
VER MÁIS

Despedimento disciplinario
VER MÁIS

O Salario
VER MÁIS

Prestacións por desemprego
VER MÁIS

O contrato de traballo
VER MÁIS

Guia para a negociación colectiva 2018
VER MÁIS

Subrogación Negociación Colectiva 2018
VER MÁIS

A representación das traballadoras e traballadores na empresa
VER MÁIS

Conflito colectivo e AGA
VER MÁIS

Liberdade sindical
VER MÁIS