Documentos


O contrato de traballo
VER MÁIS

Guia para a negociación colectiva 2018
VER MÁIS

Mercado de traballo en Galiza 2017
VER MÁIS

Ingresos salariais Galiza 2016
VER MÁIS

Subrogación Negociación Colectiva 2018
VER MÁIS

A representación das traballadoras e traballadores na empresa
VER MÁIS

Conflito colectivo e AGA
VER MÁIS

Liberdade sindical
VER MÁIS

Modificación substancial das condicións de traballo
VER MÁIS

Negociación colectiva 2018
VER MÁIS

Libro VII Congreso. Estatutos e documentos aprobados - 2017
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2017 - 1º semestre
VER MÁIS