Documentos


Salarios 2013
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2014
VER MÁIS

Paro rexistrado 2013
VER MÁIS

Orzamentos xerais do Estado 2014
VER MÁIS

100 medidas para crear emprego en Galiza 2013
VER MÁIS

Estatuto dos/das Traballadores/as - actualizado en agosto de 2013
VER MÁIS

Libro VI Congreso. Estatutos e documentos aprobados - 2013
VER MÁIS

Estatutos da Confederación Intersindical Galega - CIG - 2013
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2013
VER MÁIS

Mercado de traballo en Galiza 2013
VER MÁIS

112.000 parados sen ningunha prestación en Galiza no ano 2012
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2012
VER MÁIS