• Documentos

Documentos


Estudo sobre a mobilidade xeográfica en Galiza no ano 2005
VER MÁIS

Medidas urxentes de reforma do mercado de traballo - RD 5/2001 do 2 de marzo
VER MÁIS

Negociación colectiva 2001
VER MÁIS

Díptico En galego 1999
VER MÁIS

Guia elemental para a escrita do galego 1998
VER MÁIS

Propostas para pular polo emprego 1997
VER MÁIS

Lei de procedemento laboral
VER MÁIS

Lei Orgánica de Liberdade Sindical
VER MÁIS