Documentos


Guía de saúde laboral desde unha perspectiva de xénero 2007
VER MÁIS

Guía dereitos das mulleres vítimas de violencia 2007
VER MÁIS

Guía para unha linguaxe non discriminatoria 2006
VER MÁIS

Estudo da Enquisa de Poboación Activa 2º trimestre 2006
VER MÁIS

Análise de situación do sistema público de pensións 2006
VER MÁIS

Non á nova contrarreforma laboral e social 2006
VER MÁIS

Estudo sobre a mobilidade xeográfica en Galiza no ano 2005
VER MÁIS

Medidas urxentes de reforma do mercado de traballo - RD 5/2001 do 2 de marzo
VER MÁIS

Negociación colectiva 2001
VER MÁIS

Propostas para pular polo emprego 1997
VER MÁIS

Lei de procedemento laboral
VER MÁIS

Lei Orgánica de Liberdade Sindical
VER MÁIS